Succesvol toegevoegd aan de winkelwagen

BAS Ballonvaarten disclaimer

Privacy
BAS Ballonvaarten begrijpt hoe belangrijk uw privacy voor u is. Het beleid van BAS Ballonvaarten is er dan ook op gericht om de privacy van u, en alle andere gebruikers van haar site en al haar klanten, te respecteren. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Uw gegevens geven we niet door aan derden, maar we gebruiken ze uitsluitend voor het leveren van onze diensten.

BAS Ballonvaarten betracht uiterste zorgvuldigheid bij het maken, samenstellen en verspreiden van de informatie op deze website, maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. BAS Ballonvaarten aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die zou kunnen ontstaan als gevolg van de publicatie van informatie op deze website.

Het is niet toegestaan deze website te framen. Wij achten ons niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de toegang tot de informatie op enige website die is verbonden/gelinkt van of naar onze website.

Copyright
Deze website geniet auteursrechtelijke bescherming. Deze website is bestemd voor onze klanten, waarbij het niet is toegestaan teksten en/of foto's van deze website te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer, en/of het printen van een enkele hardcopy. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van BAS Ballonvaarten is het niet toegestaan teksten en/of foto's van deze website op andere wijze te verveelvoudigen, door te zenden of beschikbaar te stellen op een netwerk.

Alle foto's en teksten op de ballonvaart site basballonvaart.nl en alle bijbehorende domeinnamen zijn naar beste eer en geweten geplaatst. Indien u meent dat er inbreuk is gemaakt op uw recht, mail dan naar info@basballonvaart.nl en wij zullen het desbetreffende item per direct verwijderen, mits de inbreuk naar onze mening in redelijke mate is aangetoond.