Succesvol toegevoegd aan de winkelwagen

BAS Ballonvaarten privacybeleid en AVG

Wat is AVG?

Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming, kortweg AVG, van toepassing. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) wordt op die dag buitenwerking gesteld.
Deze AVG is eigenlijk de Europese privacywetgeving die ervoor zorgt dat uw persoonlijke gegevens bij BAS Ballonvaarten nog beter worden beschermd dan voorheen.
Uiteraard waren uw gegevens bij BAS Ballonvaarten altijd al in veilige handen en heeft uw privacy nooit risico gelopen.

Wilt u meer weten over ons privacybeleid lees dan verder.

Bescherming van de privacy:

Waar het gaat om bescherming van de privacy is er met intrede van de AVG het een en ander gewijzigd in de manier waarop wij onze bezoekers, en daarmee gebruikers van onze webdiensten, dienen te informeren ten aanzien van de verwerking en verzameling van persoonsgegevens die met het gebruik daarvan samenhangen.

BAS Ballonvaarten hanteert de onderstaande principes en uitgaanspunten ten aanzien van het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens en andersoortige data die worden uitgewisseld door het gebruik van onze webdiensten:

1. Waar nodig vragen wij u toestemming voor gegevensverwerking, die geeft u door middel van een actieve handeling zoals het plaatsen van een bestelling, aanvraag van een brochure, aanvraag via de website op welke andere manier dan ook en het sturen van een email naar BAS Ballonvaarten.
2. Als we om toestemming vragen, doen we dit in begrijpelijke en eenvoudige taal.
3. Wij vragen uw toestemming voor diverse verwerkingsdoelen, dit wordt per doel geregistreerd.
4. BAS Ballonvaarten zal nooit persoonsgegevens voor andere doeleinden gebruiken, op welke manier dan ook, dan waarvoor zij verkregen zijn.
5. Bij elk bezoek aan onze webdiensten wordt u in de gelegenheid gesteld ons privacybeleid over het verwerken van de gegevens te lezen.
6. Er is op onze website permanent een pagina waarin u dit privacybeleid kunt lezen en uw standpunt ten aanzien van het verzamelen van gegevens kunt aanpassen.
7. Partners dienen dit privacybeleid te onderschrijven en uit te voeren.
8. Het privacybeleid van BAS Ballonvaarten is in overeenstemming met de voorwaarden en verplichtingen die de AVG ons oplegt.

De gebruiker bepaald:

Vanuit de noodzakelijke transparantie omtrent persoonsgegevensverwerking die is verbonden aan de AVG, willen wij de gebruikers van onze webdiensten zo veel mogelijk de controle geven over de verwerking van persoonsgegevens. Dit houdt in de basis in dat u, als gebruiker van onze webdiensten, akkoord gaat met de gegevensverwerking door BAS Ballonvaarten. Wanneer u wordt gevraagd om persoonlijke gegevens te verstrekken, kunt u dit weigeren. Als u ervoor kiest om geen persoonsgegevens te verstrekken die noodzakelijk zijn om onze diensten te kunnen leveren, kan dit tot gevolg hebben dat u niet van onze diensten gebruik kunt maken.

Verzamelen van gegevens:

BAS Ballonvaarten verzamelt alleen de gegevens die door de klant worden aangeleverd.
Daarnaast maken wij gebruik van de diensten van derden. Denk hierbij aan Google Analytics voor tracking van activiteiten tijdens het gebruik van de webdiensten.
Wij verzamelen niet alleen gegevens voor de directe dienstverlening aan u, maar ook om de beschikbaarheid, integriteit en privacy van al onze klanten te kunnen waarborgen en bewaken. Dit houdt in dat er registratie plaatsvindt van alle interactie die met onze systemen plaatsvindt. De gegevens die daarvoor verzameld worden zullen alleen voor die specifieke doelen toegepast worden.

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Hier volgt een opsomming van gegevens die wij namens u mogen verwerken voor de noodzakelijkheid van onze webdiensten en aanvullende dienstverlening. Het doel daarvan is u correct en persoonlijk te kunnen informeren, de dienst te kunnen leveren, onze diensten te optimaliseren en u op de best mogelijke wijze te kunnen ondersteunen in het gebruik van deze diensten.

1.Naam en contactgegevens:
We verzamelen uw voornaam, achternaam, email adres, postadres, telefoonnummer en ander soortgelijke contactgegevens. Dit heeft tot doel dat we u persoonlijk kunnen benaderen per brief, email, social media en telefoon. In het geval dat u deze gegevens overhandigt in verband met het afsluiten van een overeenkomst met BAS Ballonvaarten worden uw gegevens verwerkt voor onze facturatie en klantenservice. Als u vanwege andere redenen uw gegevens overhandigt dan is dit voor beperkt gebruik, u kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld het in optie nemen van een dienst of een aanvraag voor een brochure.

2.Referenties:
We verzamelen de gegevens en soortgelijke beveiligingsinformatie die worden gebruikt voor authenticatie en toegang tot uw account. Op dit moment zijn er twee soorten referenties die we van u verwerken, uw ticketnummer en uw email adres. Het betreft het kunnen aanmelden bij onze ticketservice voor het boeken of wijzigen van een ballonvaart.

3.Demografische gegevens:
We verzamelen gegevens over u, zoals uw woonplaats en voorkeurs opstapplaats. Deze gegevens komen beschikbaar door het boeken van een ballonvaart en de voorkeursinstellingen die u toepast tijdens de boeking.

4.Betalingsgegevens:
We verzamelen gegevens die nodig zijn om uw betaling te verwerken als u aankopen doet, zoals het nummer van uw betaalinstrument. Deze gegevens zijn pas noodzakelijk als u een overeenkomst met BAS Ballonvaarten aangaat en worden derhalve niet in een andere context van u gevraagd.

5.Inhoud:
We verzamelen de inhoud van de bestanden die u nodig heeft om onze dienst uit te voeren. Voorbeelden hiervan zijn de bevestigingsformulieren, de tickets en E-tickets en de facturen. Deze gegevens bewaren wij om u als klant op de hoogte te houden van de ballonvaart. Daarnaast kunnen wij op deze manier u voorzien van nieuwe documenten, bijvoorbeeld indien een ballonvaart niet doorgaat ivm het weer.

6.Communicatie:
We verzamelen afzender gegevens, onderwerp, inhoud van email correspondentie. We verzamelen berichten die u naar ons verstuurd hebt, zoals feedback en beoordelingen die u geschreven heeft. Het doel van deze gegevensverwerking is het ontwikkelen van een klantbeeld waardoor onze dienstverlening beter op uw behoeften, vaardigheden en communicatiewensen is af te stemmen.

Bewaartermijnen:

De gegevens die u ter beschikking stelt aan onze gegevensverwerking hebben verschillende bewaartermijnen. Dat is onder meer afhankelijk van de bewaarverplichtingen die er op de gegevens rusten en de door onszelf gestelde normen met betrekking tot de noodzakelijkheid van onze gegevensverwerking, of waar deze door een leverancier van ons wordt toegepast.

Daaruit vloeit voort dat we in principe alle gegevens onbeperkt bewaren, totdat er geen zakelijke overeenkomst tussen u en BAS Ballonvaarten meer bestaat. Daarna worden de gegevens nog maximaal 7 jaar bewaard.

Gegevens die voor eenmalig of andersoortig gebruik dan het sluiten van een overeenkomst worden overhandigd, worden verwijderd zodra de voor deze actie specifiek benoemde termijn is verstreken.
Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld na afloop van een eenmalige opvolging. Als de gegevens niet meer noodzakelijk zijn, zullen deze na 12 maanden worden verwijderd.

Cookies:

Als internetgebruiker heeft u waarschijnlijk al wel eens van cookies gehoord, dit zijn kleine gegevens bestanden die op uw computer, tablet, mobiele telefoon en dergelijke worden gedownload door de site waar u op dat moment op aan het kijken bent. Deze cookies maken het voor ons makkelijker om te bekijken hoe u onze website gebruikt, zo kunnen wij onze dienstverlening, advertenties en uiteraard de website zelf het beste aanpassen naar uw wensen. 

Gegevens aanpassen:

Mocht u uw gegevens willen inzien en weten wat wij van u hebben opgeslagen, kunt u een email sturen naar info@basballonvaart.nl.
Dit geldt ook als u uw gegevens wilt verwijderen of aanpassen.